Pseudotsuga menziesii ´Little John´ - douglaska tisolistá (psemenlitjoh)
Identifikace
Pseudotsuga menziesii ´Little John´ douglaska tisolistá
Pinaceae borovicovité
Popis
Původní druh
Pseudotsuga menziesii