Pyrus pyraster - hrušeň polnička (pyrpyr)
Identifikace
Pyrus pyraster hrušeň polnička
Rosaceae růžovité
Popis
Původ:Západní, střední a jižní Evropa, severní Turecko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s protáhle vejčitou až široce jehlanovitou, nahoře zaoblenou korunou, poměrně hustě stavěnou
Velikost: 6 - 15 m
Listy, květy, plody:Olistění: listy opadavé
Letorosty: hnědé, lesklé, často lysé
Borka: šedočerná, rozpraskaná
Listy: vejčité až okrouhle vejčité, dlouhé 2,5 - 5 cm. Pouze v mládí jsou listy slabě chlupaté, později lysé a na líci tmavozelené, lesklé; řapíky jsou 2 - 6 cm dlouhé, často lysé
Kvete : IV. - V.;
Květy bílé, jsou uspořádány po 7 - 13 v chocholících, jsou 2,5 - 3,5 cm široké, většinou s 20 tyčinkami a 5 volnými čnělkami
Další specifikace: plodem jsou kulovité až čihovité malvice dlouhé 1,5 - 3 cm, široké 1,5 - 3,5 cm. Stopky plodů jsou 1 - 4 cm dlouhé; kalich vytrvává, v dužnině plodů se často objevují sklereidy; plody jsou kulovité až hruškovité, matně žluté, dospělé nejčastěji hnědě skvrnité
Nároky, význam, využití:Půda: není náročná na půdní typ, vlhčí, hluboká, živná, s obsahem vápníku
Světlo: světlomilná dřevina
Mrazuvzdornost: u nás otužilá, může namrzat v extrémních zimách na výjimečně suchých stanovištích
Znečištění: výborně snáší zakouřené ovzduší
Další specifikace: značně trpí okusem zvěří
Kultivary
Pyrus pyrifolia ´Man San Git´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xPrůhonický park