Quercus bicolor - dub dvoubarevný (quebic)
Identifikace
Quercus bicolor dub dvoubarevný
Fagaceae dubovité
Popis
Původ:sever USA, Kanada
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Opadavý ström,často nepravidelnou korunou a borkou odlupčivou v podélných plátcích
20 až 25 m vys.
Letorosty jen v mládí slabě chlupaté, záhy lysé, červenohnědé
Listy, květy, plody:Listy obvejčité, 10 až 18 cm dl., na bázi klínovité, na každé straně se 6 až 8 hrubými tupými zuby až nepravidelnými laloky, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu šedavě až bělavě plstnaté, na podzim oranžové až červené, řapík 1 až 2 cm dl.
Plody jsou většinou po 2, na stopkách 3 až 8 cm dl., žaludy 2 až 3 cm dl., asi z 1/4 - 1/3 uzavřené v miskovité číšce, s šupinami na bázi číšky ztlustlými
Nároky, význam, využití:Převažně světlomilná a teplomilná dřevina dařící se většinou v propustných půdách
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka