Quercus coccinea - dub šarlatový (quecoc)
Identifikace
Quercus coccinea dub šarlatový
Fagaceae dubovité
Popis
Původ:Východní část USA
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst: strom s řídkou kulovitou korunou
Velikost: 20-25(-30) m
Listy, květy, plody:Olistění: opadavé
Letorosty: jen v mládí slabě chlupaté, zelenavé, později hnědavé
Borka: do stáří hladká
Pupeny: na špičce chlupaté
Listy: eliptické, 8-15 cm dl., 7-9 peřenosečné, laloky hrubě osinkatě zubaté, oboustranně lysé, na líci lesklé, na rubu s chomáčky chlupů v paždí žilek, na podzim šarlatově červené; řapík 3-6 cm
Květ: žlutozelené
Další specifikace: plody jednotlivé, 1,5-2,0 cm dl., kratičce stopkaté, z 1/3-1/2 uzavřené v číšce s tenkými přitisklými šupinami, zrající druhým rokem; po dozrání hnědé
Nároky, význam, využití:Půda: propustná, hlinitá až jílovitohlinitá, výživná, kyselejší až neutrální
Světlo: výslunní
Vláha: vlhko, ale snese i sucho
Mrazuvzdornost: v našich podmínkách je otužilý
Znečištění: v zakouřeném prostředí se mu daří dobře
Vlastnosti: roste v podhorských a horských lesích
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xStromovka
1xPrůhonický park