Quercus falcata - dub srpovitý (quefal)
Identifikace
Quercus falcata dub srpovitý
Fagaceae dubovité
Popis
Původ:Jihovýchodní část USA
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Opadavý strom 15-25(40) m vys.,s širokou řídkou korunou.Letorosty silné,rezavě nebo žlutohnědě chlupaté,stejně jako pupeny.
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé.
Listy velmi proměnlivého tvaru,většinou vejčité až eliptické,5-7 peřenosečné,10-23 cm dl.,s laloky odstávajícími,často srpovitě zahnutými a koncovým lalokem protaženým,zřídka obvejčité,jen v horní 1/3 3laločné,na líci tmavozelené,lesklé,na rubu šedozelené,chlupaté na podzim hnědé.
Řapík 2-5 cm dl.,plody jednotlivé,1,0-1,5 cm,krátce stopkaté,z 1/4-1/3 uzavřené v červenohnědé,uvnitř chlupaté číšce.
Plody jsou po dozrání hnědé
Pupeny - rezavě nebo žlutohnědě chlupaté
Nároky, význam, využití:Vyhovuje mu výslunní i polostín. Půdy by měly být hlinité až jílovitohlinité, výživné a středně vlhké. Dobře snáší sucho,roste na suchých svazích. V zakouřeném prostředí se mu daří dobře.
Půda - hlinitá až jílovitohlinitá, výživná, středně vlhká, bohatá, humózní, dobře snáší sucho.