Quercus frainetto - dub uherský (quefra)
Identifikace
Quercus frainetto dub uherský
Fagaceae dubovité
Popis
Původ:Jihovýchodní a částečně střední Evropa, Malá Asie, domácí na jižní Moravě
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Dub uherský je strom s mohutnou, široce rozložitou korunou.
18 až 40 m vys.
Letorosty jsou zprvu chlupaté, později lysé.
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé.
Borka - hnědo-šedá, brázditá. Listy jsou obvejčité, protáhlejší, hluboce laločnaté, 8 - 25 cm velké, na každé straně nejčastěji se 7 laloky. Báze listů zúžená, uťatá, nebo ouškatá, řapíky jsou 2 – 12 mm dlouhé. Horní strana listů je tmavě zelená, zespodu jsou šedozelené a chlupaté.
Květy žlutozelené.
Plodem jsou přisedlé, krátce stopkaté, 12 – 35 mm dlouhé, zelené, podlouhle vejcovité žaludy, které jsou do 1/5 – 1/3 uzavřeny v polokulovité číšce.
Nároky, význam, využití:Vyhovuje mu výslunní.
Půdy by měly být hlinité až jílovitohlinité, výživné a středně vlhké. Je vápnomilný.
Je vhodný do nižších poloh.
Tento majestátní strom s elegantním, mohutným habitem má velice nápadné listy a patří k jednomu z nejhezčích druhů dubů.
Půda - vyhovují mu propustné sušší i vlhčí půdy, roste i v zásaditých půdách.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka
1xPrůhonický park
1xAreál ČZU