Quercus palustris ´Isabel´ - dub bahení (quepalisa)
Identifikace
Quercus palustris ´Isabel´ dub bahení
Fagaceae bukovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Letorosty s pětiúhleníkovitou dření, pupeny často nahloučené na konci letorotů
Listy, květy, plody:Plody eliopsoidní až vejcovité nažky, zrající většinou v prvním, řidčeji až ve druhém roce, sedící ve zveličelé zdřevnatělé čísce
Nároky, význam, využití:Převážně světlomilné a teplomilné dřeviny dařící se většinou v propustných půdách
Původní druh
Quercus palustris
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU