Quercus robur ´Hentzei´ - dub letní ´Hentzei´ (querobhen)
Identifikace
Quercus robur ´Hentzei´ dub letní ´Hentzei´
Fagaceae bukovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Letorosty s pětiúhleníkovitou dření, pupeny často nahloučené na konci letorostů
Nároky, význam, využití:Převažně světlomilné dřeviny dařící se většinou v propustných půdách
Původní druh
Quercus robur
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU