Quercus rubra ´Haaren´ - dub červený (querubhaa)
Identifikace
Quercus rubra ´Haaren´ dub červený
Fagaceae bukovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Letorosty s pětiúhleníkovitou dření, pupeny často nahloučené na konci letorostů
Listy, květy, plody:Listy střídavé, jednoduché
Nároky, význam, využití:Převážně světlomilné a teplomilné dřeviny dařící se většinou v propustných půdách
Původní druh
Quercus rubra
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU