Rhododendron ´Anatevka´ - pěnišník (rhoana)
Identifikace
Rhododendron ´Anatevka´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:keře v 10 letech asi 130 × 150 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění- Listy úzce eliptické, 80–110 × 30–38 mm velké, okraj lehce zakřivený, svrchu středně zelené, báze klínovitá, vrcholek je špičatý.
Květenství- Květy po 11 v řídkých květenstvích, otevřeně nálevkovité, asi 5–6 × 7–10 cm velké, s 5 velmi zvlněnými laloky, někdy 6laločné, uvnitř silně purpurové se středem laloků nepravidelně bělavým, vně silně purpurové, dorzální lalok s velkou zřetelnou tmavě červenou skvrnou a kresbou, tyčinek 10–12, nitky silně červenavě purpurové, prašníky bledě žluté, čnělky silně napurpurověle růžové, blizna tmavě červená, semeníky lysé, kalich 1 mm, světle žlutozelený, kvete v V–VI.
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho.Vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžaduje hojnou zálivku – zvláště před zimou.
Stanoviště- Daří se mu na zastíněných stanovištích. Je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště.
Původní druh
Rhododendron sp.