Rhododendron ´Cressy´ - pěnišník (rhocre)
Identifikace
Rhododendron ´Cressy´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:keře v 5 letech asi 100 × 75 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění-listy eliptické, asi 8 × 5 cm velké, ploché, špičaté, báze klínovitá, svrchu leskle zelené, s velmi bledě zelenými šupinami, které jsou později bledě zelené
Květenství- květy po 5–7 ve svazečcích, řepicovité, asi 8 × 5 cm velké, s 5 laloky s plochým okrajem, v poupěti světle žlutozelené, po rozkvětu uvnitř tmavě napurpurověle růžové až bledě napurpurověle růžové, vně mají světle žlutozelenou trubku a bledě napurpurověle růžové laloky, dorzální lalok s bledě napurpurověle růžovými tečkami, silně vonné, kalich zelený, 1 mm, kvete opakovaně
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad.
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště, patří do skupiny tropických pěnišníků Vireya
Původní druh
Rhododendron sp.