Rhododendron ´Dotella´ - pěnišník (rhodot)
Identifikace
Rhododendron ´Dotella´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:Rhododendron ´Dopey´ × ´Tarantella´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:keře v 10 letech asi 110 × 110 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění-listy jsou podlouhle vejčité a asi 10–15 × 3–6 cm velké, lysé, hrotité, báze je uťatá, okraj lehce nahoru zakřivený, svrchu matně zelené
Květenství- květy jsou asi po 10 v ploše okrouhlých květenstvích, trubkovitě nálevkovité a asi 5 × 8 cm velké, s 5 lehce zvlněnými laloky, uvnitř tmavě až silně červené, vně tmavočervené, bez kresby, čnělky a nitky červené, kalich 2 mm dlouhý, živě červený, kvete v V
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžaduje hojnou zálivku zvláště před zimou
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště
Původní druh
Rhododendron sp.