Rhododendron ´Dream´ - pěnišník (rhodre)
Identifikace
Rhododendron ´Dream´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:Rhododendron simsii × mucronatum
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:rostliny jsou rozkladité, v 10 letech asi 120 cm vysoké
Listy, květy, plody:Květenství- květy asi 60–75 mm široké, se zvlněnými okraji, silně napurpurověle růžové s tmavě napurpurověle růžovou až živě napurpurověle červeně tečkovitou skvrnou, květy po 2–3
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžaduje hojnou zálivku zvláště před zimou
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště, snese –23°C
Původní druh
Rhododendron sp.