Rhododendron ´Golden Witch´ - pěnišník (rhogolwit)
Identifikace
Rhododendron ´Golden Witch´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:Rhododendron ´C. I. S.´ × ´Cheyenne´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:keře v 8 letech asi 60 × 100 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění- listy eliptické a asi 12 × 4 cm velké, okraje ploché, svrchu matně zelené, báze je zaoblená, vrcholek je špičatý, lysé
Květenství- květy asi po 5–8 v řídkých květenstvích, asi 9 × 10 cm velké, nálevkovitě zvonkovité, se 7 zvlněnými laloky, poupata živě žlutá, otevřené jsou živě červené, vně mají posléze až světle žlutavě růžové okraje, na dvou třetinách laloků jsou živě červeně tečkované, kalich 25 mm dlouhý, živě červeně tečkovaný, uvnitř živě žlutý, kvete v X–XI
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžaduje hojnou zálivku zvláště před zimou
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště
Původní druh
Rhododendron sp.