Rhododendron ´Hachmann´s Picobello´ - pěnišník (rhohacpic)
Identifikace
Rhododendron ´Hachmann´s Picobello´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:Rhododendron ´Hachmann´s Kabarett´ × ´Schneespiegel´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:vzrůst nízký až středně vysoký, kulovitě kompaktní, rostliny jsou v 10 letech asi 90–110 × 120–240 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění- listy jsou vejčité, 10–12 × 5 cm velké, okraj zvlněný, svrchu tmavě leskle zelené, báze zaoblená, vrcholek je zahrocený, chlupaté;
Květenství- květy po 10–11 v kompaktních, široce a otevřeně nálevkovité, 50–55 × 75–85 mm velké, s 5–6 zvlněnými laloky, otevřené jsou uvnitř i vně čistě bílé, dorzální lalok má velkou a nápadnou tmavočervenou skvrnu, zasahující od jícnu až do spodní poloviny dorzálního laloku a štěpící se na tmavočervená až tmavě napurpurověle červená znaménka, tyčinek 10, nitky bílé, blizna je šedavě červenavě oranžová, kalich 6–10 mm dlouhý a světle žlutozelený, kvete v V–VI
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžaduje hojnou zálivku zvláště před zimou
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště, snese –24°C
Původní druh
Rhododendron sp.