Rhododendron ´Hermine Seidel´ - pěnišník (rhohersei)
Identifikace
Rhododendron ´Hermine Seidel´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původní druh
Rhododendron sp.