Rhododendron hybridum - pěnišník zkřížený (rhohyb)
Identifikace
Rhododendron hybridum pěnišník zkřížený
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:hybris R. caucasicum x R. ponticum ‘Album‘ v roce 1850
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Jako Rhododendron hybridum je zde označena skupina různých kultivarů vždyzelených keřů pěnišníku.
Jejich kořenový systém je mělký, ale bohatě větvený.
Listy, květy, plody:Olistění - listy stálezelené.
Listy jsou jednoduché, střídavé, celokrajné, někdy podvinuté, kožovité, na spodu někdy chlupaté.
Květy jsou pětičetné, v koncovém květenství, většinou s nálevkovitou nebo zvonkovitou různě barevnou korunou.
Plodem jsou tobolky s křídlatými semeny.
Nároky, význam, využití:Vyžadují kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad. Vyžadují hojnou zálivku – zvláště před zimou.
Daří se jim na zastíněných stanovištích. Je vhodné je sázet na chráněná stanoviště.
Půda - rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
27xPražský hrad
4xStromovka
9xPrůhonický park