Rhododendron ´Kokette´ - pěnišník (rhokokett)
Identifikace
Rhododendron ´Kokette´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:R. ´Ovation´ × ´Schlaraffia´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:rostliny jsou široce okrouhlé, husté, v 10 letech asi 70 × 110 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění- listy jsou eliptické až vejčité, zahrocené, báze je zaoblená, asi 8–12 × asi 5 cm velké, okraje lehce zvlněné, tmavozelené
Květenství- květy po 10–12 v poněkud řidších květenstvích, jsou zvonkovité a asi 4–5 × 5–6 cm velké, s 5 silně zvlněnými laloky, uvnitř čistě bílé s výjimkou silně červeného okraje, vně téměř celé silně červené, při bázi bledší, bez kresby, tyčinek 10, nitky světle až bledě napurpurověle růžové, prašníky středně hnědé, blizna středně červená, kalich 1–2 mm dlouhý, světle žlutozelený, kvete v V
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad.
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště, snese –21°C
Původní druh
Rhododendron sp.