Rhododendron ´Primula´ - pěnišník (rhopri)
Identifikace
Rhododendron ´Primula´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:stálezelený, asi 2 m vysoko rostoucí a stejně tak široký keř
Listy, květy, plody:Olistění- listy kulaté, nešupinaté
Květenství- květy zvonkovité, v řídkých okolících, žluté
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad
Původní druh
Rhododendron sp.