Rhododendron ´Ramella´ - pěnišník (rhoram)
Identifikace
Rhododendron ´Ramella´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:keře asi 1 m vysoké
Listy, květy, plody:Olistění- listy obkopinaté a 110–130 × 45–50 mm velké, okraj plochý, báze špičatá, vrcholek tupý a hrotitý, lysé, svrchu matně středně olivově zelené, naspodu středně žlutozelené
Květenství- květy jsou po 16–20 v pevných, zploštěle polokulovitých květenstvích, nálevkovité a 35–45 × 50–60 mm velké, s 5 plochými až lehce zvlněnými laloky, poupata živě napurpurověle červená, otevřené květy jsou živě napurpurověle červené až tmavě napurpurověle růžové s nápadnou kresbou tvořenou tmavočervenými tečkami na 3 dorzálních lalocích, tyčinek 9–10, prašníky svítivě žluté, nitky středně až světle napurpurověle růžové, čnělky silně růžové, blizna živě červenavě oranžová, kvete v V
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště
Původní druh
Rhododendron sp.