Rhododendron ´Samite´ - pěnišník (rhosam)
Identifikace
Rhododendron ´Samite´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:vzpřímené a otevřené, až 210 cm vysoké azalky
Listy, květy, plody:Olistění- listy středně zelené
Květenství- květy čistě bílé, zdvojené, ve svazečcích, asi 5 cm široké
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště
Původní druh
Rhododendron sp.