Rhododendron ´Shaazam´ - pěnišník (rhosha)
Identifikace
Rhododendron ´Shaazam´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ: R. ´Pink Twins´ ×´Leah Yates´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:rostliny jsou širší než vysoké, okrouhlé, v 10 letech asi 1 m vysoké
Listy, květy, plody:Olistění- listy jsou eliptické a asi 11 cm dlouhé, středně olivově zelené
Květenství- květy otevřeně nálevkovité, se zvlněnými okraji, asi 9 cm široké, tmavě až světle napurpurověle růžové se živě žlutou dorzální kresbou a zlatým tečkováním, nakonec jsou v jícnu zelenavé, květenství kulovitá, asi 8–10květá
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště, snese –26°C
Původní druh
Rhododendron sp.