Rhododendron ´Sonalal´ - pěnišník (rhoson)
Identifikace
Rhododendron ´Sonalal´ pěnišník
Ericaceae vřesovcovité
Popis
Původ:R. ´Rosilac´ × ´Peucine´ × ´Desert Gold´
Habitus, velikost, věk, kořenový systém: keře v 10 letech asi 110 × 80 cm velké; listy jsou široce eliptické, 11 × 6 cm velké
Listy, květy, plody:Olistění- lysé, kraj zakřivený, báze srdčitá, vrcholek tupý a hrotitý, svrchu matně zelené
Květenství- květy asi po 16 v řídkých kupolovitých až plochých květenstvích, jsou široce nálevkovité a asi 5 × 7 cm velké, se 7 zvlněnými laloky, poupata živě červenavě oranžová, otevřené květy jsou uvnitř světle zelenavě žluté s růžovočervenými proužky od výkrojků dolů, vně jsou světle zelenavě žluté, s narůžověle červenými proužky uprostřed laloků, blizna zelená, kalich 5 mm dlouhý, zelenavý, kvete v V
Nároky, význam, využití:Půda- rašelinná, s kyselým pH, čerstvě vlhká, propustná, nesnáší trvalé zamokření a trvalé sucho, vyžaduje kyselou, živnou, čerstvě vlhkou půdu a propustný podklad
Stanoviště- daří se mu na zastíněných stanovištích, je vhodné ho sázet na chráněná stanoviště
Původní druh
Rhododendron sp.