Rosa foetida ´Bicolor´ - růže žlutá (rosfoebic)
Identifikace
Rosa foetida ´Bicolor´ růže žlutá
Rosaceae růžovité
Popis
Původní druh
Rosa foetida
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU