Salix alba ´Pyramidalis´ - vrba bílá (salalbpyr)
Identifikace
Salix alba ´Pyramidalis´ vrba bílá
Salicaceae vrbovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:kulovitá koruna
Listy, květy, plody: Koruna je vzdušná, kulovitá s obloukovitě převisajícími větvemi. Úzké kopinaté listy jsou na svrchní straně zelené a na spodní straně stříbřité a chlupaté. Žluté jehnědy vykvétají v dubnu až květnu.
Nároky, význam, využití:Preferuje hluboké, úživné, hlinité půdy s vyšší hladinou spodní vody, dobře snáší zaplavování (až v délce 60 dnů). Je světlomilná, ale na rozdíl od vrby křehké snese i slabší boční zastínění.
Původní druh
Salix alba
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU