Salix caprea - vrba jíva (salcap)
Identifikace
Salix caprea vrba jíva
Salicaceae vrbovité
Popis
Původ:Evropa, Asie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vrba jíva je opadavý keř nebo strom. Pokud strom, tak se široce a poněkud nepravidelně kulovitou, středně hustou korunou, s větvemi víceméně do stran odstávajícími,
Strom dosahující výšky 6 až 12 m.
Pokud keř, tak široce vystoupavého vzrůstu, vzdušně a lehce stavěný, vysoký 3 – 5 m.
Kmen má až 50 cm široký, borku zpočátku hladkou, světle šedou, později podélně brázditou a tmavě šedou.
Letorosty jsou zprvu šedě chlupaté, později lysé a leskle červenohnědé. Vrba jíva se dožívá až 50 let a plodí ve věku 3 až 4 roky.
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé.
Listy jsou střídavé, 6 – 12 cm dlouhé, eliptické, celokrajné nebo slabě vroubkované, na rubu šedobíle chlupaté, s vyniklou žilnatinou.
Květy jsou uspořádány v jehnědy, dvoudomé,
Kvete v III až IV , před rašením listů
Jehnědy jsou před rozkvětem stříbřitě bílé, samčí vejcovité, 2 – 3 cm dlouhé, žluté, samičí podlouhle vejcovité, až 4 cm dlouhé a po opylení se dále prodlužující.
Pupeny - lysé, květní pupeny zřetelně větší
Nároky, význam, využití:Vzhledem k časné době kvetení je vrba jíva významnou medonosnou rostlinou.
Roste na půdách propustných, výživných i chudých, stanoviště světlé až slabě přistíněné, jde o rostlinu často průkopnickou a mimořádně přizpůsobivou.
Půda - propustná, výživná i chudá, středně vlhká, hluboká, ale roste i na vyprahlých stanovištích.
Kultivary
Salix caprea ´Silberglanz´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka
2xLetenské sady
10xPrůhonický park
2xLibosad ČZU