Salix x cottetii - vrba Cottetova (salcot)
Identifikace
Salix x cottetii vrba Cottetova
Salicaceae vrbovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Poléhavý keř s vystoupavými větvemi
Letorosty v mládí bělavě chlupaté, později žlutohnědé, olysalé, pupeny chlupaté
Listy, květy, plody:Listy eliptické, úzce vejčité až obvejčité, 2 až 4 cm dl., tupé nebo zašpičatělé, jemně pilovité, v mládí oboustranně měkce chlupaté, později na líci lysé, na rubu jen na žilkách chlupaté, se sítnatou žilnatnou
Jehnědy válcovité, 1,5 až 2 cm dl., květní listeny na špičce tmavé a utaté, chlupaté, samičí květy většinou s lysým semeníkem s dlouhou čnělkou
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU