Salix x finnmarchica - vrba finnmarchica (salfin)
Identifikace
Salix x finnmarchica vrba finnmarchica
Salicaceae vrbovité
Popis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU