Salix fragilis - vrba křehká (salfra)
Identifikace
Salix fragilis vrba křehká
Salicaceae vrbovité
Popis
Původ:Střední, severovýchodní a východní Evropa, malá Asie, Kavkaz
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Opadavý strom 6 - 15 m vysoký, s řídkou rozkladitou korunou, křivými větvemi a záhy brázditou, tmavošedou borkou.
Olistění - listy opadavé.
Letorosty šedozelené, lysé, v uzlinách lámavé; pupeny lysé, často v horní části černavé a zaschlé.
Listy, květy, plody:Listy kopinaté až úzce kopinaté, 6 - 12 (15) cm dlouhé, 1,5 - 3 cm široké, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu šedozelené, oboustranné lysé, dosti hrubě pilovité, postranní žilky asi pod úhlem 45 stupňů; řapík 1 - 1,8 cm dlouhý se dvěma žlázkami na bázi listu, palisty kopinaté, záhy opadavé.
Jehnědy úzce válcovité, 5 - 6 cm dlouhé na olistěných větévkách, květní listeny žlutozelené, řídce chlupaté.
Kvete IV - V, zároveň s rašením listů.
Nároky, význam, využití:Světlomilné, na půdu nenáročné dřeviny, snášející i dosti suché půdy.
Půda - živná, písčitohlinitá, vlhká, propustná, neutrální pH, snáší i dosti suchou půdu.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xStromovka
6xPrůhonický park