Salix myrtilloides x repens - vrba borůvkovitá (salmyrrep)
Identifikace
Salix myrtilloides x repens vrba borůvkovitá
Salicaceae vrbovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:výška 80cm
Listy, květy, plody:Roste na zrašelinělých a rašelinných půdách se stagnující vodou v otevřeném a dřevinami nezapojeném keřovém patru. Kvete v květnu. Nízký keř dorůstající maximálně 80 cm výšky, bývá často hustě vystoupavě rostlý. Jednotlivé přímé větve málo větvené. Listy připomínají borůvkové nebo vlochyňové listy, jsou celokrajné protáhle oválné, asi 2 cm dlouhé, s vyniklou žilnatinou. Jehnědy válcovité.
Nároky, význam, využití:Osídluje slatinná i vrchovištní rašeliniště, vlhké louky a pozemky s vysokou hladinou podzemní vody na kterých volí místa, kde není tísněna jinými dřevinami. Je jedinou evropskou vrbou vázánou na kyselé rašelinové půdy.
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU