Sambucus nigra ´Laciniata´ - bez černý (samniglac)
Identifikace
Sambucus nigra ´Laciniata´ bez černý
Caprifoliaceae zimolézovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Keř až strom se vzpřímenými až obloukovitě prohnutými výhony, bohatě větvený s dlouhými vodorovnými oddenky v půdě.
Borka: je šedozelená až šedohnědá, nepravidelně rozbrázděná, mladé letorosty s početnými lenticelami.
Listy, květy, plody:Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, složené ze 3-7 vejčitých, hluboce stříhaných lístků ( 2-3,5 cm), jasně, později sytě zelené.
Květenství: ploché 3-5 ramenný vrcholík, 10-25 cm v průměru, složené z drobných bílých až krémově nažloutlých květů (6-9 mm).
Kvete VI
Plodem: kulovitá peckovice 5-8 mm v průměru, po dozrání černo-fialové až černé. Roční přírůstek je 30-50 cm a keř dorůstá ve 20 letech výšky 2-3 m, na úrodných půdách dosahují starší keře výšky až 5 m.
Původní druh
Sambucus nigra
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU