Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý (spisal)
Identifikace
Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý
Rosaceae růžovité
Popis
Původ:střední, východní a severovýchodní Evropa, Mongolsko, Sibiř, Čína, Korea, Japonsko
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst - široce vystoupavě polokulovitý až kulovitý keř, dosti hustě stavěný, rozrůstá se výběžky do rozlehlých houštin, větve vzpřímené
Výška - 1,0 - 1,5 m
Letorosty jsou žlutohnědé, slabě hranaté, zpočátku chlupaté, záhy olysalé
Listy, květy, plody:Olistění - listy opadavé
Listy - eliptické až podlouhle kopinaté nebo podlouhlé, na obou koncích špičaté až zašpičatělé, ostře a hustě 1–2× pilovité nebo i celokrajné, oboustranně lysé, naspodu světleji zelené, 3–10 cm dlouhé, řapíky 1–4(–7) mm dlouhé
Druhové rozdíly: List špičatější než u S. billiardii či S. douglasii
Borka - letorosty lysé, žlutohnědé nebo šedohnědé a slabě hranaté
Květ - mají 8–15 mm v průměru, růžové, ve štíhlých, jemně plstnatých latách 5–13 cm dlouhých, se vzpřímenými nebo odstávajícími větvemi, sepaly jsou vejčité a špičaté, petaly poloviční délky než tyčinky, vejčité, tyčinek 30, jsou dlouze vyniklé, dvakrát delší než petaly,
Kvete VI–VIII
Plody - jsou vzpřímené a téměř lysé, šikmo rozestálé, asi 3–4 mm dlouhé obkopinaté měchýřky
Nároky, význam, využití:Stanoviště – Je to polostinná dřevina odolná k mrazu.
Roste převážně na půdách kyselých, typická stanoviště jsou vlhké křoviny na březích potoků a rybníků, mokřadní olšiny, rašeliny, příkopy; zpravidla tvoří souvislé porosty.
Použití - Bývá vysazován pro okrasu, vhodný i do stříhaných i volně rostoucích živých plotů. Medonosný. Dřevina vhodná pro přírodně krajinářské účely.