Staphylea holocarpa ´Innocence´ - klokoč celoplodý (staholinn)
Identifikace
Staphylea holocarpa ´Innocence´ klokoč celoplodý
Staphyleaceae klokočovité
Popis
Původní druh
Staphylea holocarpa