Taxus baccata ´Albospica´ - tis červený (taxbacalb)
Identifikace
Taxus baccata ´Albospica´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Nároky, význam, využití:vlhké nebo polosuché půdy, na kvalitu půd není příliš náročný, slunná nebo polostinná místa,
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU