Taxus baccata ´David´ - tis červený (taxbacdav)
Identifikace
Taxus baccata ´David´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Dvoudomý vždyzelený
Listy, květy, plody:Listy jehlicovité, většinou střídavě dvouřadné, na bázi zúžené v řapík, sbíhající po větévce
Nároky, význam, využití:Půdy čerstvě vlhké
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
4xLibosad ČZU