Taxus baccata ´Dovastonii Aurea´ - tis červený (taxbacdovaur)
Identifikace
Taxus baccata ´Dovastonii Aurea´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Dvoudomý vždyzelené keř
Listy, květy, plody:Listy jehlicovité, většinou střídavě dvouřadné, na bázi zúžené v řapík, sbíhající po větévce
Nároky, význam, využití:Daří se v humozních živiných, čerstvě vlhkých půdách
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
8xLibosad ČZU
6xAreál ČZU