Taxus baccata ´Nidiformis´ - tis červený (taxbacnid)
Identifikace
Taxus baccata ´Nidiformis´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Dvoudomý vždycky zelený keř
Listy, květy, plody:Listy jehlicovité, většinou střídavě dvouřadé, na bázi zúžené v řapík, sbíhající po větévce
Nároky, význam, využití:Daří se v humozních živných, čerstvě vlkhých půdách
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU