Taxus baccata ´Nissen´s Corona´ - tis červený (taxbacniscor)
Identifikace
Taxus baccata ´Nissen´s Corona´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:1,5-3m vysoký, 5-8m široký,
Listy, květy, plody:široký keř, větve vodorovné až mírně vzpřímené, pomalu rostoucí, jehlice světle až středně zelené barvy, poměrně pomalejší růst,
Nároky, význam, využití:vyžaduje úrodné a vlhké půdy,
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU