Taxus baccata ´Nissen´s Präsident´ - tis červený (taxbacnispra)
Identifikace
Taxus baccata ´Nissen´s Präsident´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Listy, květy, plody:Listy jehlicovité, většinou střídavě dvouřadé, na bázi zúžené v řapík, sbíhající po větévce
Nároky, význam, využití:Daří se v humozních živných, čerstvě vlhkých půdách
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU
1xAreál ČZU