Taxus baccata ´Repens Aurea´ - tis červený (taxbacrepaur)
Identifikace
Taxus baccata ´Repens Aurea´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU