Taxus baccata ´Schwarzgrun´ - tis červený (taxbacsch)
Identifikace
Taxus baccata ´Schwarzgrun´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Dvoudomé vždyzelený, bez pryskyřičných kanálků, s kužekovitou až kuželovitou až kulovitou korunou a hnědočervenou, šupinovitě až platkovitě odlupčivou borkou
Listy, květy, plody:Listy jsou jehlicovité, většinou střídavě dvouřadé, na bázi zúželé v řapík, sbíhající po větévce
Samčí šištice kulovité, s 6 až 14 štíkovými tyčinkami, samičí s jediným vajíčkem, podepřeným 3 páry křižmostostojných listanů
Nároky, význam, využití:Půdy jsou čerstvě vlhké
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
4xLibosad ČZU