Taxus baccata ´Semperaurea´ - tis červený (taxbacsem)
Identifikace
Taxus baccata ´Semperaurea´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Listy, květy, plody:Listy jehlicovité, většinou střídavě dvouřadé, na bázi zúžené v řapík, sbíhající po větévce
Nároky, význam, využití:Dáří se v humozních živiných, čerstvě vlhkých půdách
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU