Taxus baccata ´Wilco Green´ - tis červený (taxbacwilgre)
Identifikace
Taxus baccata ´Wilco Green´ tis červený
Taxaceae tisovité
Popis
Původní druh
Taxus baccata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU