Taxodium distichum - tisovec dvouřadý (taxdis)
Identifikace
Taxodium distichum tisovec dvouřadý
Taxodiaceae tisovcovité
Popis
Původ:jihovýchodní část Severní Ameriky
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst - strom
Výška - 15 až 30 m
Koruna - kuželovitá až široce kuželovitá
Kořenový systém - vzdušné kořeny jsou u starších jedinců až 50 cm vysoké
Letotosty zelené, později hnědavé, s listy střídavými, šupinovitými, s úžlabními pupeny
Listy, květy, plody:Jehlice - ve 2 řadách na jednoletých větévkách nebo nikoliv, svrchu světle zelené, naspodu žlutavě zelené nebo šedavě zelené, na podzim tmavě červenavě hnědé, čárkovité, ploché nebo šídlovité, 4–15 × asi 1 mm velké, střední žebro naspodu vystouplé, stomatální řady po 4–8, vrcholek špičatý nebo ostře špičatý
Borka - tenká, červenohnědá nebo šedá, v dlouhých pruzích odlupující se
Šištice - samčí šištice v terminálních, krátkých a hustých hroznech nebo latách 5–12 cm dlouhých, krátce stopkaté a vejcovité, semenné šištice hnědavě žluté nebo bíle poprášené, kulovité, podlouhle kulovité nebo vejcovité a 14–40 × 13–30 mm velké, šupiny dřevnaté na vrcholku víceméně nápadně podélně rýhované; semena hnědá nebo červenavě hnědá, 12–26 × 5–23 mm velká
Nároky, význam, využití:Půda - roste ve vlhkých až bažinatých kyselých půdách, snáší ale i půdy jen mírně vlhké, vyžaduje výsadbu spíše do kyselejších půd, ve vápenitých může trpět chlorózou, díky dýchacím kořenům dokáže růst i v silně zamokřených podmínkách, dobře kotví v půdě, vysazuje se do půd otevřených, s ohledem na růst dýchacích kořenů, na posypové soli velmi citlivý
Stanoviště - V mládí potřebuje přistínění, později ale stanoviště co nejsvětlejší
Vlastnosti - vyniká v sadovnických úpravách hlavně svou světlostí a lehkostí, dokáže příjemně a nenásilně oživit i temnější scenérie, na podzim hezky vybarvené a efektně se odrážejí na temném pozadí jiných jehličnanů, velmi dobře ladí s pobřežní vegetací a se všemi jehličnany a listnáči štíhlých tvarů, zakrslé kultivary se hodí do skalek i mobilní zeleně
Použití - Při dostatku se dřevo využívá jako stavební materiál, pro stavbu plavidel, na nábytek aj.
Kultivary
Taxodium distichum ´Pévé Minaret´
Taxodium distichum ´Cascade Falls´
Taxodium distichum var. Imbricatum
Taxodium distichum ´Cascade Falls´
Taxodium distichum ´Little Leaf´
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
6xStromovka
2xPrůhonický park