Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU