Taxus x media ´Brownii´ - tis prostřední (taxmedbro)
Identifikace
Taxus x media ´Brownii´ tis prostřední
Taxaceae tisovité
Popis
Původ:vznikl v USA
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vzrůst rychlý, jemný, hustý, vzpřímený, téměř kulovitý nebo trochu širší než vysoký, asi 250 × 350 cm velký, v 10 letech asi 160 × 140 cm,
Dobře větvený
Listy, květy, plody:Výhony: krátké
Jehlice: většinou radiálně postavené, tmavě zelené, 15–20 × 2 mm velké, trochu srpovitě zakřivené
Samčí šištice: početné
Nároky, význam, využití:Má rád polostín. V průměrných vlhkostních podmínkách snese slunce, a je-li přistíněn, poměrně dobře i sucho. Lépe snáší otevřenou polohu. Netrpí znečištěným ovzduším, škůdci ani chorobami. Velmi dobře snáší řez a jako jediný jehličnan zmlazení.
Půda - vyhovují mu humózní vlhké vápenité půdy, roste však i na suchých chudých slabě kyselých půdách.
Původní druh
Taxus x media
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU