Thujopsis dolabrata ´Nana´ - zeravinec japonský (thudolnan)
Identifikace
Thujopsis dolabrata ´Nana´ zeravinec japonský
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Původ:v roce 1861 importován z Japonska do Anglie
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:zakrslý, hustě křovinatý, kulovitý, většinou do 1 m vys., s listky asi 0,2 cm dl.
Listy, květy, plody:Větévky: jemnější než má původní typ,
Jehlice: jen 1.5–2 mm dlouhé, svěže zelené, rovněž v zimě
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snáší značný zástin, v mládí citivý k mrazu, je vhodný zimní kryt
Původní druh
Thujopsis dolabrata
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
1xLibosad ČZU