Thuja occidentalis ´Mr. Bowling Ball´ - zerav západní (thuoccbowbal)
Identifikace
Thuja occidentalis ´Mr. Bowling Ball´ zerav západní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vždyzelený
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Šišky podlouhle vejcovité, s dřevnatými šupinami, na konci s krátkým přívěskem
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja occidentalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU