Thuja occidentalis ´Elegantissima´ - zerav západní (thuoccele)
Identifikace
Thuja occidentalis ´Elegantissima´ zerav západní
cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vždyzelený
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Samčí šištice s šupinovitými tyčinkami
Šišky podlouhle vejcovité, s dřevnatými šupinami, na konci s krátkým přívěskem
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách
Původní druh
Thuja occidentalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
2xLibosad ČZU