Thuja occidentalis ´Tiny Tim´ - zerav západní (thuocctintim)
Identifikace
Thuja occidentalis ´Tiny Tim´ zerav západní
Cupressaceae cypřišovité
Popis
Habitus, velikost, věk, kořenový systém:Vždycky zelený keř
Listy, květy, plody:Listy vstřícné, šupinaté, s vyniklou žlázkou, jen juvenilní listy jehlicovité
Semena zploštělá, s křídlatým lemem
Nároky, význam, využití:Daří se v živných, čerstvě vlhkých půdách, snášejí znečištěné ovzduší a slabě zástin
Vysazují se jako solitéry, ve skupinách, alejích i do živých plotů, protože dobře snášejí sestřih
Původní druh
Thuja occidentalis
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
3xLibosad ČZU